Oswald Avery, amerikansk biokjemiker, den første (1944) som viste at arveanleggene er knyttet til stoffet deoksyribonukleinsyre (DNA). Avery brukte renset DNA til å transformere en ikke-patogen bakteriekultur slik at den ble patogen.