Orşova, by i Romania, ved Jernporten (Donau); 10 400 innbyggere (2011). Elvehavn. Skipsverft og annen industri. Orşova er bygd på ruinene av et romersk fort og spilte en viktig rolle i tyrkerkrigene. Etter oppdemmingen av en kunstig innsjø ovenfor Jernporten ble det meste av byen flyttet til høyereliggende land (1971).