Ole Theodor Mortensen, dansk zoolog, verdenskjent for sine undersøkelser over pigghuder. Hans 16 bind sterke A Monograph of the Echinoids (1952), som omfatter alle nålevende og fossile sjøpinnsvin, er et standardverk i zoologien. Han tok initiativet til utarbeidelsen av det store verket Danmarks fauna.