Ola Børset, norsk skogforsker. Skogforsøksleder ved Ingeniør F. H. Frølichs Fond, Norges landbrukshøgskole 1943–52, skogkonsulent i Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening 1952–55, professor i skogskjøtsel ved Norges landbrukshøgskole 1955–81.