Odd Magnus Faltinsen, professor i perioden 1976-2013 ved NTNU, institutt for marin teknikk. Faltinsen har hatt stor innflytelse på fagområdet marin hydrodynamikk, spesielt knyttet til forståelsen av hvordan bølger, strømninger og flytende last påvirker skip og plattformer i bevegelse.