Norsk Barnevernsamband, stiftet 1923 under navnet Fellesrådet for barne- og ungdomsforsorg, en sammenslutning av humanitære og private organisasjoner og offentlige organer som arbeider for barn og ungdom med sosiale vansker. Organisasjonen driver opplysningsarbeid bl.a. gjennom tidsskriftet Norges Barnevern og gjennom nasjonale barnevernskongresser. Sambandet er også den norske seksjon av Den nordiske sammenslutning til vern om barn, som blant annet arrangerer nordiske kongresser om barne- og ungdomsspørsmål.