Norges Leieboerforbund, norsk paraplyorganisasjon, stiftet 1939, nedlagt 2007. Det var en sammenslutning av leieboerforeninger med i alt ca. 7000 medlemmer (2006). De fire gjenværende leieboerforeningene har siden fortsatt arbeidet: Leieboerforeningen (Oslo), Oslo kommunale Leieboerorganisasjon, Bergen leieboerforening og Stavanger leieboerforening. Leieboerforeningene driver publikasjonsvirksomhet, gir råd og veiledning og yter juridisk bistand til leieboere.