Norges Lærersamband, opprettet av Nasjonal Samling i februar 1942 ved å slå sammen lærerorganisasjonene som omfattet de skoleslag som hørte inn under Kirke- og undervisningsdepartementet. Lærerne ble pålagt medlemsplikt, men protesterte individuelt mot medlemskap. Dette førte til massearrestasjonen av lærere 23. mars 1942. Ved krigens slutt 1945 ble de tidligere lærerorganisasjoner etablert på nytt.