Nicolai Edland Dirdal, født på Mosterøy, norsk pianist. Avla organisteksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo i 1923. Organist ved Mosterøy kirke 1906 -20. Lærer ved Musikkonservatoriet i Oslo 1922–70. 1946–52 formann i Oslo Musikklærerforening, 1952–76 i Norske Musikklæreres Landsforbund, 1959–62 president i Nordisk musikkpedagogisk union. Norsk redaktør i tidskriftet Nordisk Musikkultur 1954-63. Initiativtager til og redaktør av Norsk Musikktidsskrift 1964–80. For sin innsats i norsk musikkliv mottok han mange hedersbevisninger; utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i 1961, æresmedlem av Oslo og Bergen musikklærerforeninger i henholdsvis 1952 og 1973 og av Norske Musikklæreres Landsforbund i 1966. Mottok Lindemanprisen i 1978.