Michael Wallem Brun, født i Bergen, norsk teaterleder og forfatter; sønnesønn av biskop J. N. Brun. Leder av forskjellige danske privatteatre. 1869–72 var han artistisk direktør for Christiania Theater, hvor han møtte atskillig motstand i kretser som ønsket en mer nasjonal og kunstnerisk ærgjerrig ledelse. Hans folkekomedie Gjøngehøvdingen ble mottatt med stor pipekonsert.