Meister von Mondsee, østerriksk maler, virksom i Salzburg mot slutten av 1400-tallet. Hans hovedverk er et stort alter for kirken i Mondsee (ca. 1487).