Maximilien de Béthune Sully, fransk politiker. Han var protestant; kom 1571 til Navarra, kjempet under Henrik 4 under religionskrigene og rådet ham til å gå over til katolisismen. 1594 medlem av kongens råd med ansvar for finansene, 1599 «finanssuperintendent». Med administrativ begavelse reorganiserte Sully finansvesenet etter borgerkrigens kaos, der han bl.a. med økt effektivitet klarte å doble statsinntektene uten å øke skattene; i sin økonomiske politikk var han mest interessert i jordbruket. Avsatt etter Henrik 4s død 1610 og skrev Mémoires des sages et royales oeconomies ... de Henri le Grand, et kildeskrift til Henrik 4s historie.