Maurice Bishop, grenadisk politiker (sosialist). Grunnlegger og leder av partiet New Jewel Movement fra 1972. Medlem av nasjonalforsamlingen fra 1976. Stats- og utenriksminister i Grenada etter en udramatisk revolusjon i mars 1979. Offer for internt politisk kupp i oktober 1983 og henrettet.