Martin Behaim, tysk kartograf og sjøfarer; deltok i portugisiske reiser langs Afrikas vestkyst. Mest kjent er han blitt som konstruktør av den første jordglobus (1491). Den er fremdeles bevart, men er meget ufullkommen og har liten vitenskapelig verdi.