Margrete av Anjou var en engelsk dronning, gift med Henrik 6 av England. Som leder for huset Lancaster forsvarte hun sin manns kongemakt mot Rikard av Yorks opprør, som 1455 innledet rosekrigene. 1461 gikk hun i eksil, først i Skottland og siden i Frankrike. 1471 ble hun fanget ved Tewkesbury, mistet sin mann og sønnen Edvard. Hun ble kjøpt fri i 1475 av Ludvig 11 og døde landflyktig i Frankrike (Saumur).