MTM-systemet, system for bruk ved arbeidsstudier, basert på oppstykking av manuelle arbeidsoperasjoner i standard grunnelementer. Hvert grunnelement tildeles en på forhånd utarbeidet tidsverdi målt i såkalt TMU (Time Measurement Unit).