MTBF, mål for maskinelt utstyrs pålitelighet, angitt i gjennomsnittlig antall timer mellom hver feil som oppstår.