Lungegården, sentralt strøk i Bergenhus bydel i Bergen kommune, Hordaland, oppkalt etter riksråd Vincens Lunge, som 1528 fikk Nonneseter kloster av kongen.