Louis-Henri Bourbon-Condé Bourbon, fransk politiker, leder for det opposisjonelle parti under regentskapet etter Ludvig 14s død 1715, førsteminister 1723, svak og lite dyktig, ble avskjediget 1726 og etterfulgt av André Hercule de Fleury.