Lord Shaftesbury, britisk politiker, 1826–51 medlem av Underhuset. Han var en energisk sosialreformator og hadde en stor del av æren for loven av 1847 om 10 timers arbeidsdag i industrien.