Lop Nur, grunn saltsjø i Kina, Xinjiang, i Tarimbassenget, tidligere ca. 2000 km2 stor, siden midten av 1960-årene blitt helt tørrlagt, som følge av irrigasjonsarbeider. Det er opprettet et prøvefelt for kjernefysiske våpen ved Lop Nur, og kineserne lot sin første kjernefysiske bombe eksplodere her 16. oktober 1964.