Linx, tidligere svensk-norsk jernbaneselskap opprettet 2000 med hovedkontor i Göteborg, var eid med like deler på hver av Statens Järnvägar og Norges Statsbaner. Linx drev fra 2001 togene på ruten Oslo–Stockholm og fra 2002 på ruten Oslo–Göteborg–København. Nedlagt ved utgangen av 2004.