By i Lykaonia, Sør-Frygia, ved en av de gamle store handelsveiene.