Lake Bogoria, grunn innsjø (sodasjø) i Kenya, i Rift Valley; ca. 30 km2, maks. dybde 9 m. Avløpsløs. Saltinnholdet er svært høyt og det finnes ikke fisk, kun blågrønnalger. Blågrønnalgene er næring for store mengder flamingoer.