Korsika naturpark, landskapsvernområde på 3500 km2 som utgjør 40 % av øyas areal for å bevare det rike plante- og dyrelivet.