Knut Jørgen Røed Ødegaard, i Oslo, utdannet astrofysiker. Ødegaard driver med formidling av astronomi og har vært daglig leder ved Solobservatoriet på Harestua, som fra 1987 har blitt benyttet til omvisning av skoleklasser. Han har oversatt flere bøker og skrevet et stort antall populœre artikler. Han har hatt en sentral rolle ved flere store arrangementer med astronomi som tema. Tok bl.a. initiativet til «folkefesten» i Vigelandsparken i Oslo, som samlet ca. 20 000 mennesker under solformørkelsen 31. mai 2003, og deltok i arrangementer i forbindelse med Venus-passasjene i 2004 og 2012. Styreleder i Norsk Astronomisk Selskap fra 2005–08. Utgitt Bang! (Cappelen) 2006.