Julius von Hann, østerriksk meteorolog, regnes som en av sin tids betydeligste meteorologer med nyskapende arbeider, særlig innen klimatologien. Han bearbeidet klimatologiske data for nær sagt hele Jorden og skrev tallrike avhandlinger. Hans lærebøker i meteorologi og klimatologi må betegnes som klassikere innen faget.