John Hoppner, britisk maler. Han var utdannet som landskapsmaler, men måtte av økonomiske grunner konsentrere seg om portrettet. Nær knyttet som han var til hoffet, ble høyadelen hans viktigste klientell. Hans forbilde var Sir Joshua Reynolds. Han malte særlig kvinner, og den avbildede fremstilles ofte i en gudinnes skikkelse.