Joachim Frederik Ramus, født i Trondheim, norsk fysiker og matematiker; sønn av M. Ramus. Professor i matematikk i København fra 1722 til sin død. Arbeidet også som kartograf, skapte et helt nytt kartbilde av Norge, som nå bare kjennes i kopier under andres navn og i det anonyme kobberstukne kart i mindre målestokk, som finnes som bilag i en del eksemplarer av Jonas Ramus' Norriges Kongers Historie.