Jens Wærhaug, født i Skedsmo, var en norsk odontolog. Utdannet ved Norges Tannlegehøyskole 1933, praksis i Oslo fra 1935. Hans doktoravhandling The gingival pocket 1953, hvor han hevdet at periodontitt (tannløsningssykdom) er en infeksjonssykdom, vakte oppsikt og fikk stor betydning for synet på denne sykdommen. Professor ved Norges Tannlegehøyskole (senere Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo) 1956–1977.