Faktaboks

Jens Wærhaug
Født
31. mai 1907, Skedsmo, Akershus
Død
26. september 1980, Oslo
Virke
Odontolog
Familie

Foreldre: Gårdbruker Johan Wærhaug (1864–1927) og Marthe Koller (1865–1919).

Gift 1) 2.3.1936 i Engerdal med tannlege Astrid Marie Kristiansen (2.3.1911–2.11.2004; hun gift 2) 1952 med professor Ingjald Reichborn-Kjennerud, 1901–81, sønn av professor Ingjald Reichborn-Kjennerud, 1865–1949), datter av urmaker Peder Kristiansen (1868–1944) og Kirsten Helene Gausel (f. 1883), ekteskapet oppløst 1948; 2) 25.9.1948 med cand.philol. Kristina («Nina») Sandberg f. Anderberg (16.1.1920–), datter av direktør Ernst Anderberg (1882–1975) og Binea Österberg (1893–1960).

Jens Wærhaug var en norsk professor i odontologi. Han hevdet i sin doktoravhandling at periodontitt er en infeksjonssykdom, noe som fikk stor påvirkning på forståelsen av denne sykdommen.

Wærhaug vokste opp i Skedsmo og arbeidet hjemme på gården noen år før han som 22-åring tok examen artium ved Oslo katedralskole 1929. Han ble uteksaminert tannlege ved Norges Tannlegehøyskole i 1933 og dr.philos. ved Universitetet i Oslo i 1953.

Vitenskapelig arbeid

I første halvdel av 1900-tallet verserte det mange teorier om årsaker til tannkjøttsykdommer og forklaringen på at tenner løsnet fra sitt feste i kjeven. Felles for dem alle var at de ikke var basert på naturvitenskapelig forskning, men på empiri og til dels «synsing».

Wærhaugs største fortjeneste var at han ut fra eksperimentelle studier på dyr og mennesker fastslo at bakteriebelegget langs tannkjøttkanten var den viktigste årsaken til lokal betennelse i tannkjøttet (gingivitt). Han viste også at effektiv fjerning av bakteriebelegget kunne slå ned betennelsen og dermed forhindre utviklingen av periodontitt med tap av støttevev og påfølgende tannløsning.

Han forsvarte sin doktoravhandling The gingival pocket i 1953, der han hevdet at periodontitt er en infeksjonssykdom. Wærhaugs forskning representerte et paradigmeskifte innen dette fagfeltet, og det har vist seg at hans teorier i stor grad gjelder fremdeles.

Wærhaug hevdet at mennesker kan ha forskjellig motstandskraft mot periodontal sykdom, men at forebygging og behandling må gå ut på å fjerne bakteriebelegget.

Karriere

En kort tid arbeidet Wærhaug som assistenttannlege i Kristiansand, Fetsund og Oslo før han etablerte egen praksis i Oslo i 1935. Han ble i 1940 assistent ved konserverende avdeling på Tannlegehøyskolen og var stipendiat samme sted i perioden 1945–1950. Parallelt med dette hospiterte han ved Institutt for patologisk anatomi ved Universitetet i Oslo i årene 1944–1945 og var assistent ved proteseavdelingen ved Tandläkarhögskolan i Stockholm i årene 1946–1948.

Wærhaug ble ansatt ved det nyopprettede Odontologisk Forskningsinstitutt og var forsker der i årene 1950–1956, avbrutt av forskningsopphold ved University of Minnesota, Minneapolis i årene 1953–1954.

Han ble professor ved Norges Tannlegehøyskole, senere Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo i 1956 og var der til han nådde aldersgrensen 1977. Wærhaug opprettholdt sin private spesialistpraksis i Oslo hele sin levetid.

Wærhaug var også aktiv innen tannlegeorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Han var blant annet formann i Oslo Tannlegeselskap i årene 1955–1956 og visepresident i Den norske tannlegeforening i årene 1957–1959, og han hadde flere oppdrag for Verdens helseorganisasjon (WHO), blant annet i India i 1975.

Da Jens Wærhaug gikk av i 1977, fortsatte han både som forsker og som tannlege i sin spesialistpraksis, men døde etter et kort sykeleie 1980. Hans siste artikler ble publisert etter hans død.

Æresbevisninger

For sin pionerinnsats mottok han en rekke utmerkelser. Han ble utnevnt til æresdoktor ved universitetene i Leeds, Umeå og Lund og æresmedlem av tannlegeforeningene i Danmark og Finland, av American Academy of Periodontology og British Society of Periodontology. 1968 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Utgivelser

 • The gingival pocket. Anatomy, pathology, deepening and elimination, dr.avh., Odontologisk Tidsskrift 60, Suppl. 1, 1952
 • Methods for the prevention and control of dental diseases, particularly periodontal diseases, which can be applied by a dental health service, Working paper WHO, WPR/DH/2, 29.10.1958
 • Anatomy, physiology and pathology of the gingival pocket, i Revue Belge de Médecine Dentaire 21, Brussel 1966, s. 9–15
 • Needs and potentials for clinical research in periodontology, i Journal of Periodontology 40, Chicago 1969, s. 155–161
 • Justification for splinting in periodontal therapy, i Journal of Prosthetic Dentistry 22, St. Louis 1969, s. 201–208
 • Pathogenesis of periodontal diseases, i British Dental Journal 129, London 1970, s. 181–182
 • Review of Cohen: Role of periodontal surgery, i Journal of Dental Research 50, Washington, D. C. 1971, s. 219–224
 • Plaque control in treatment of juvenile periodontitis, i Journal of Clinical Periodontology 4, København 1977, s. 29–40
 • The infrabony pocket and its relationship to trauma from occlusion and subgingival plaque, i Journal of Periodontology 50, Chicago 1979, s. 355–365
 • Healing of the dento-epithelial junction following the use of dental floss, i Journal of Clinical Periodontology 8, København 1981, s. 144–150

Avbildninger

 • Maleri (brystbilde) av Rino Harveg, 1978; Det odontologiske fakultet, UiO

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Studenterne fra 1929, 1954
 • J. Ramm (red.): Norges Tannleger, 1963
 • Hvem er hvem 1979
 • J. R. Johansen: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave, bind 19, 1983
 • opplysninger fra Nina Wærhaug og Per Gjermo, 2004
 • Reidun Stenvik: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg