Jan van Oldenbarnevelt, nederlandsk politiker. Han var Vilhelm 1 av Oraniens fremste medarbeider i striden mot spanierne, og ble etter Vilhelms død 1584 leder for de forente nederlandske provinser. Oldenbarnevelt var storborgeraristokrat, moderat kalvinist og tilhenger av provinsenes selvstendighet overfor sentralmakten; på grunn av dette kom han i strid med Vilhelms sønn Maurits av Oranien, som var streng kalvinist og tilhenger av sentralisering. 1618 ble Oldenbarnevelt arrestert og 1619 henrettet for høyforræderi.