Jan Swammerdam, nederlandsk biolog. Han regnes som den mest betydelige og nøyaktige komparative anatom på 1600-tallet. Med høyt utviklet teknikk og utstyr utførte han disseksjoner av insekter, frosker og snegler, og studerte finere detaljer med et selvkonstruert mikroskop. Han oppdaget og beskrev de røde blodceller (1658), injiserte voks i blodårene (injeksjonsmetoden) og studerte befruktningsprosessen, åndingen, nervenes irritabilitet og muskelkontraksjonen. Hans viktigste arbeider ble utgitt under tittelen Biblia Naturae (2 bd., 1737–38), en av zoologiens klassikere, med meget nøyaktige illustrasjoner.