Jamnitzer, berømt tysk gullsmedfamilie i Nürnberg på 1500- og 1600-tallet, hvis eldste kjente medlemmer er Wenzel Jamnitzer (1508–85) og hans bror Albrecht (død 1555). De fleste bevarte kunstverker skriver seg fra deres brorsønns sønn Hans Jamnitzer (ca. 1600).