Ivar Bjørnstad, født i Norderhov, norsk offiser, kaptein 1877. Bjørnstad gjorde en stor innsats for gymnastikkens sak i Norge og var den første bestyrer av Den gymnastiske centralskole i Christiania, som ble dannet i 1870. Senere gymnastikkinspektør ved landets skoler og inspektør og sekretær i Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug.