Ivar A. Mjør var en norsk tannlege, dr.odont.; professor i odontologi ved Universitetet i Oslo 1971–1980. Direktør for Nordisk Institutt for odontologisk materialprøving fra 1973. President for International Association for Dental Research 1986. Fra 1994 professor ved University of Florida College of Dentistry, USA. Æresdoktor ved 6 universiteter. En av de mest profilerte forskere i norsk og internasjonal odontologi med over tre hundre vitenskapelige publikasjoner.