Immanuel Christian Grave, født i Rygge, norsk prest og forfatter, cand.theol. 1760, 1772 residerende kapellan i Gausdal, fra 1783 sogneprest i Sauda, nå Sauherad. Under sitt opphold i København utgav han En norsk hyrdes indtagelse i et bjerg (1771), et bidrag til trykkefrihetsperiodens reformlitteratur. I 1811 utkom Nationale fortællinger for den norske bondestand, som ble meget populære.