Hugh Todd Naylor Gaitskell, britisk sosialøkonom og politiker (Labour), utdannet ved Oxford University. 1945 ble han valgt inn i Parlamentet. Brenselsminister 1947, september 1950 økonomiminister og oktober samme år finansminister. Denne stilling hadde han til regjeringen led nederlag ved valgene 1951. 1955 etterfulgte han Attlee som leder av opposisjonen. Gaitskell var en glimrende debattant og en dyktig leder. Han tilhørte partiets høyrefløy, og det lyktes ham å holde partiet samlet.