En slekt som stammer fra kjøpmann i Næstved Hans Hornemann (død 1680), som skal ha vært i slekt med kjøpmann Henrik Hornemann (1644–1718), stamfar for den norske slekt Horneman. Hans Hornemann var farfars far til bl.a. filosofen Christian Hornemann (1759–93), botanikeren Jens Wilken Hornemann (1770–1841) og teologen Claus Hornemann (1751–1830).