Holmavatnet i Voss kommune (690 moh.) med naturlig avløp til Torfinno, er overført til Bergsdalsvassdraget (Kaldestad kraftstasjon).