Hipparchus, vollslette på Månen, diameter 155 km, oppkalt etter den greske astronom Hipparkhos.