Vollslette er en vanlig betegnelse på store kratereMånen.