Gustaf de Laval, svensk ingeniør og industrimann; doktorgraden ved Uppsala universitet i 1872. Han utviklet melkeseparatoren i 1870-årene. Til utnyttelse av denne oppfinnelsen ble selskapet AB Separator dannet i 1883 (nå Alfa-Laval AB), det vokste snart til en meget stor forretning. Et annet selskap, AB De Lavals Ångturbin, utnyttet hans dampturbinkonstruksjoner (se dampturbin).