Gratangen, en rundt 23 km lang, kroket fjord i Gratangen kommune, Troms. Fjorden, som skjærer i sørøstlig retning inn i landet fra Astafjorden på østsiden av øya Rolla, er rundt 23 km lang og en–to km bred utenfor kommunesenteret Årstein. Her snevrer fjorden seg inn og er lenger inne mindre enn en km bred. Denne innerste delen av fjorden kalles Gratangsbotn.