Giovanni Berchet, italiensk forfatter og patriot. Han var en av de viktigste forkjemperne for romantikken i Italia, bl.a. med programskriftet Lettera semiseria di Crisostomo (1816). Hans dikt I profughi di Parga (1821) er typisk for italiensk litteratur fra frihetskampen. Idealene er uttrykt gjennom en kombinasjon av det fantastiske og det historiske og gjennom en vilje til litterær fornyelse. Berchet ble dømt til døden av østerrikerne og måtte flykte fra landet i 1821. Han levde i England, Frankrike og Tyskland til få år før sin død.