Gerhard Ludvig Lahde, dansk-tysk kobberstikker. Han utførte særlig portretter og prospekter, delvis etter tegninger av andre kunstnere. Mange av hans stikk finnes i Nasjonalgalleriet i Oslo.