Georg Kolbe, tysk billedhugger. Opprinnelig maler, men gikk over til skulpturen etter et opphold i Paris og Roma 1898–1901. Fra 1903 bosatt i Paris. Kolbe mottok sterke inntrykk av Auguste Rodin og tilegnet seg hans impresjonistiske teknikk, men Kolbes stillingsmotiv var langt roligere og mer statisk. Et hovedverk var Danserinne (1912). Etter hvert gled han over i en mer ekspresjonistisk uttrykksform, og figurene fikk mer kantete bevegelser, men det menneskelige legeme i harmonisk rytme forble hans mål. Et senere hovedverk er Beethoven-minnesmerket i Frankfurt (1926–48). Representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo med Pietà (1930).