Frederik Hendriksen, dansk xylograf. Han ble utdannet ved Kunstakademiet i København. Fra 1870 hadde han eget atelier i København. Han utførte blant annet xylografier til den første illustrerte utgaven av de norske folkeeventyrene.