Frónte nuòvo delle arti, italiensk kunstnergruppe, stiftet 1947, gjorde et sterkt fremstøt for det nye halvabstrakte og nonfigurative maleri i Italia. Blant medlemmene kan nevnes Renato Birolli, Giuseppe Santomaso, Renato Guttuso og Armando Pizzinato. De to siste gikk senere over til et sosialrealistisk syn.