Foreign and Commonwealth Office, det britiske utenriksdepartement. Den offisielle tittel på dets sjef, utenriksministeren, er Her (el. His) Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. Embetet ble opprettet i 1782.