Tittel for visse medlemmer av den britiske regjering. Navnet kommer av at de opprinnelig var kongens sekretærer; på Henrik 8s tid var det to, antallet har senere variert noe. Secretary of State har overordnet ansvar; enkelte fagministre underlagt dem kalles Minister of State.